M. Rev

Laget av: Lisbeth Narud

Fikk sparken i 2003 på grunn av unnaluring.  Tatt i nåde  siden, men bare i en mindre rolle i ”Molefonken” foreløpig.
TILBAKEensemblet.html