TILBAKEensemblet.html

Megusto Carne

Tegnet av Torgeir Rebolledo Pedersen/Laget av: Grethe Larsen

Viktige roller i ”Lille Baluba & Store Batuba” & ”Se opp i Soppskogen”

Kjøtteter. Livrett: Røkte pølser.