TILBAKEensemblet.html

Kua

Laget av: Lisbeth Narud

Fast ansatt. Bærende roller i ”Se opp i Soppskogen” og ”Molefonken”

Håper på nye beiter.