TILBAKEensemblet.html

Harepus

Laget av: Kari Noreger.

Fast ansatt, til tross for at hun har lett for å hoppe over problemer.

Roller både i ”Nissenes Hemmelighet” og ”Molefonken”