TILBAKEensemblet.html

Frøken Snurr

Laget av: Mona Wiig.

Fast ansatt, til tross for at hun er veldig vimsete.

Venter på en stor rolle ved teateret.