ANNESDUKKETEATER

 

                    AnnesDukketeater ligger i Frognerparken,

                     like ved Frogner stadion og bak tennisbanene.  

                  

GOD OFFENTLIG KOMMUNIKASJON - BUSS 20, TRIKK 12 OG T-BANE (Majorstua).

AnnesDukketeater: Mob. 9282 1575

e-mail: anne@annesdukketeater.no

FORSIDEForside.html
OM TEATRETom_teatret.html
FORESTILLINGERforestillinger.html
ENSEMBLETensemblet.html
NYHETERnyheter.html
SPILLEPLANspilleplan_3.html
KURSkurs.html
PRESSEpresse.html
BILLETTERbilletter.html
FINN OSS