TILBAKEensemblet.html

Bombus Grandiosa

Tegnet av Torgeir Rebolledo Pedersen/ Laget av: Grethe Larsen

Verdens tyngste humle, kan så vidt fly, men har da hatt en bærende rolle i sitt liv, nemlig i forestillingen ”Lilleba Luba & Store Batuba”.