TILBAKEensemblet.html

Ulven

Laget av Mona Wiig.

Fikk sparken for utidig uling i 2005, men tatt inn igjen og opptrer nå i «Nissenes Hemmelighet».