TILBAKEensemblet.html

Tviga

Tegnet av Hans Normann Dahl/Laget av Bjørn Hansen.

Hovedrolle i «Jeppe Jansens Giraff» av Odd Eidem.Mener nå å ha for lite å strekke seg etter («Aint no mountain high enough»).