TILBAKEensemblet.html

Salamander

Laget av Kari Noreger.

Opptrer i «Molefonken».

God på svensk.