TILBAKEensemblet.html

Odd

Laget av Mona Wiig.

Mest kjent i skurkeroller. Egentlig en kjernekar.